Przykładowe ceny naszych usług

montaż okien (pianka + kotwy)

50 zł mb/netto

montaż okien (na taśmach)

90 zł mb/netto

demontaż okien

50 zł szt./netto

regulacja ,konserwacja okna

70zł szt./netto

wymiana uszczelek w oknie pcv

14 zł mb./netto

wymiana klamki w oknie

35zł. szt/netto

regulacja ,konserwacja okna

70zł szt./netto

 wymiana szyby zespolonej w oknie pcv

390 zł m2/netto

demontaż / montaż drzwi zewnętrznych

650 zł szt/netto

demontaż / montaż drzwi wewnętrznych

250 zł szt/netto

regulacja konserwacja drzwi

120 zł szt/netto

wymiana wkładki zamka

100 zł/szt./netto

regulacja samozamykacza drzwi

100 zł/szt./netto

montaż rolety zewnętrznej

250 zł/szt./netto

wymiana taśmy w rolecie zewnętrznej

170 zł/szt./netto

wymiana silnika przew. w rolecie zewnętrznej

600zł/szt/netto

regulacja czujników położenia krańcowego w rolecie

130 zł/szt./netto

montaż bramy rolowanej

450 zł/szt./netto

montaż bramy segmentowej

600 zł/szt./netto

Podane ceny mogą ulec zmianie w zależności od stopnia skomplikowania instalacji oraz od potrzeby  wykonania dodatkowych usług.